Asiakirjat

Alaosasto-opas

Tämä opas on tarkoitettu tukemaan alaosastojen aivan tavallista toimintaa. Siinä selitetään asioita, jotka tulisi ottaa huomioon, jotta yhdessä tekeminen voisi jatkua mielekkäällä tavalla hyviä yhteistoiminnan tapoja noudattaen.

Opas antaa vinkkejä alaosastojen toiminnan suuntausvaihtoehdoista. Sen on tarkoitus auttaa tiedottamisessa, tarvittavien asiakirjojen laatimisessa ja toiminnan raportoimisessa. Oppaassa pohditaan myös, milloin alaosastosta kannattaa muodostaa rekisteröity yhdistys, milloin taas rekisteröimätön toiminta on sopivin.

Malliasiakirjoja

Asiakirjat ovat Word-muodossa (.doc).

Vuosi-ilmoituslomakkeet

Jäljempänä ovat alaosaston vuotuisen raportoinnin lomakkeet. Jos alaosasto kokoaa samoja tietoja omille lomakkeilleen, ei ole mitään syytä tehdä työtä kahteen kertaan, vaan alaosaston omat vastaavat asiakirjat voidaan toimittaa meille.

Palautusaika on joka vuosi 1. huhtikuuta.

Huomionosoitukset

Veljeskunnan alaosastot voivat esittää huomionosoitusten myöntämistä ansioituneille jäsenilleen. Veljeskunnan hallitus voi myös oma-aloitteisesti myöntää huomionosoituksia järjestön hyväksi toimineille henkilöille.

Huomionosoituksia ovat

  • kannustuskirja
  • pronssinen, hopeinen ja kultainen ansiomerkki
  • pronssinen, hopeinen ja kultainen laulajamerkki kirkkokuorolaisille
  • veljeskunnan viiri