”Elävä yhteys kirkkoon syntyy, kun kirkon jäsen löytää oman paikkansa seurakunnassa”

Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunta (PSHV ry) on Suomen ortodoksisen kirkon yhteistyöjärjestö, joka perustettiin vuonna 1885. Järjestö sai nimensä Karjalan valistajien ja Valamon luostarin perustajien munkkien Sergein ja Hermanin mukaan. Veljeskunta perustettiin sisälähetys- ja valistusjärjestöksi, jonka yhtenä tärkeänä tehtävänä oli edistää suomen kielen käyttöä julkaisemalla suomenkielistä ortodoksista kirkollista ja hengellistä kirjallisuutta. Veljeskunnalla oli usean vuosikymmenen ajan oma kirjakauppa Lampukka.

PSHV julkaisi Aamun Koitto-lehteä vuodesta 1896 alkaen aina vuoden 2020 loppuun saakka.

Järjestön tunnetuin toimintamuoto lienee tiistaiseuratoiminta, jonka kulta-aikaa olivat sotien jälkeiset vuosikymmenet. Opintokerhotoiminnan ohella tiistaiseurat tekevät edelleen paikallistasolla omissa seurakunnissaan monenlaista vapaaehtoistyötä, mm. järjestävät kirkkokahvituksia, diakoniaruokailuja, auttavat kirkon kaunistamisessa ja kirkkotekstiilien huollossa sekä järjestävät kirkkokyytejä apua tarvitseville.

Seurakuntien tukijärjestönä veljeskunnan tavoitteena on tukea tiistaiseurojen, kuorojen, ikonipiirien ja muiden alaosastojen toimintaa antamalla järjestötoiminnan neuvontaa ja ohjausta sekä järjestämällä erilaisia kursseja, tapahtumia, pyhiinvaelluksia ja opintomatkoja. Toimintaa toteutetaan yhteistyössä kirkon johdon, hiippakuntien, seurakuntien, ortodoksisten järjestöjen ja Valamon opiston kanssa.

Valtakunnalliset sisälähetysjuhlat ja kirkkolaulupäivät, jotka kokoavat ortodokseja yhteen muutaman vuoden välein ovat jatkuneet perinteenä jo 1920-luvulta aina tähän päivään saakka, vaikkakaan eivät enää yksin veljeskunnan järjestäminä. XIX ortodoksiset kirkkolaulupäivät keväällä 2021 ja vuonna 2023 pidettäväksi suunnitellut kirkkopäivät toteutetaan yhteistyössä useamman kirkollisen ja paikallisen tason kanssa.

Veljeskunnan toimintaan ovat kaikki tervetulleita! Kysy lisää omasta seurakunnastasi.