Julkaisuja

Tällä sivulla on tietoa PSHV:n julkaisuista.

Kuinka voin auttaa? Diakonia ja lähetys ortodoksisten seurakuntien elämässä

Teksti Juha Riikonen

Käsillä oleva julkaisu on syntynyt halusta kertoa siitä vapaaehtoisesta lähimmäisavusta, joka toteutuu ortodoksisten seurakuntien puitteissa. Esimerkit ovat käsin kosketeltavia ja ne innostavat. Voi olla hedelmällistä pohtia, olisiko joitakin osia niistä toteutettavissa lähiyhteisössä omalla tavalla soveltaen. Lähtökohtana on halu olla avuksi seurakunnan auttamistoiminnassa, ylläpitää, kehittää ja monipuolistaa sitä. – Siis: miten minä ja me voimme olla avuksi?

Julkaisun voi ladata ja tulostaa PDF-tiedostona.

Ortodoksinen usko ja elämännäkemys

Teos antaa vaatimattomasta koostaan huolimatta keskeistä tietoa idän kirkon oppirakenteesta ja hengellisyydestä. Kirjailija Tito Colliander (1904–1989) käsittelee aihetta täsmällisesti, mutta käyttää samalla hyväkseen tekstin muotoilussa hienovaraisia taitojaan: on sanottu, että hänen kielensä on kuin tuohuksen elävä liekki.

Kirja on kädenojennus kaikille, jotka haluavat asiallista tietoa sille tavalle tarkastella elämää, joka on ortodokseille ominainen. Tietopainotteisen sisältönsä ansiosta kirja sopii myös jokaiselle, joka kaipaa monivivahteisen aiheen esittelyä tiiviillä ja helposti omaksuttavalla tavalla. Vaikka kirjan ensi ilmestymisestä on kulunut jo vuosikymmeniä, teksti on yhä ajankohtainen, niin – ajaton.

Kirjan kuvituksena on käytetty kirjoittajan puolison, taiteilija Ina Collianderin (1905–1985) puupiirroksia.

Koko on 17 X 24 cm, 48 sivua, kuvitettu.

Ortodox tro och livssyn

Trots sitt ringa omfång ger boken all väsentlig kunskap om östkyrkens lära och andlighet. Författaren Tito Colliander (1904–1989) presenterar ämnet med precision, men använder sig samtidigt av sin förmåga att finstämt uttrycka vad han har att säga: man har liknat hans språk vid en levande vaxljuslåga.

Boken är en handräckning till alla dem som vill få en klar uppfattning om det sätt att betrakta livet som är kännetecknande för ortodoxa troende. Det faktaspäckade innehållet gör att boken också lämpar sig för var och en som vill ha en koncis och lättillgänglig presentation av ämnet. Även om det förflutit åtskilliga decennier sedan boken först utkom är texten alltjämt aktuell, ja – tidlös.

Illustrationerna utgörs av träsnitt av konstnärinnan Ina Colliander (1905–1985), författarens hustru.

Formatet är 17 X 24 cm, 48 sidor, innehåller illustrationer.

Kuulkaamme – opas Raamatun lukijalle

Vaikka Suomessa Raamattu on jokaisen ulottuvilla, Pyhän kirjan lukeminen ei näyttäisi olevan ortodoksien keskuudessa kovin yleistä. Kuitenkin Raamattuun sisältyvät kirjoitukset ovat kirkon peruspilareita. Nyt julkaistava kirjanen ohjaa tutustumaan Raamattuun ortodoksisuuden hengessä.

Opas on tunnetun yhdysvaltalaisen teologin, isä Thomas Hopkon (1939–2015) laatima ja se ilmestyi ensimmäisen kerran suomeksi vuonna 1979. Suomennosta on nyt muokattu vastaamaan käytössä olevaa vuoden 1992 raamatunkäännöstä.

Kirjanen on kädenojennus niille, jotka haluavat itsenäisesti uudistaa suhdettaan pyhään Raamattuun ortodoksisuuden hengessä. Opas soveltuu myös erinomaisesti raamattupiirien opintoaineistoksi.

Kirjaa voi tiedustella Valamon Tuohus-myymälästä, tuohus@valamo.fi tai puh. 044 425 9222 tai 044 425 92345.

Kuulkaamme – opas Raamatun lukijalle
ISBN 978-951-98090-3-8
76 sivua, leveys 10 cm, korkeus 19 cm
Kirjastoluokka 22

Pyhiinvaeltajan lauluja

Ortodoksimaiden hengellisten laulujen perinnettä sisältävään kokoelman kuuluu 96 laulua, jotka käsittelevät Raamattua ja pyhää traditiota, luostareita ja kilvoitusta, hengellistä elämää ja kirkkovuoden kiertoa.

Kokoelma on saatavana kahdessa muodossa: toinen on taskukokoinen yksiääninen nuotinnettu laulukirja, toinen taas neli- ja kolmiääninen nuottijulkaisu. Lauluja voidaan näin laulaa yhteislauluna kodeissa, seurakuntien kerhoissa, tiistaiseuroissa, perhe- ja kristinoppikoululeireillä ja tietysti myös pyhiinvaellusmatkoilla. Useampiääninen julkaisu soveltuu kuoron tai lauluryhmän esityksiin. Näin vaikkapa kirkkokuoro voi laajentaa ohjelmistoaan, kun se laulaa jumalanpalvelusten ulkopuolella eri tilaisuuksissa.

Lauluja ovat usean vuoden ajan koonneet kaksi suomalaista alan asiantuntijaa, teologian tohtori Maria Takala-Roszczenko ja musiikin maisteri Jaakko Olkinuora. Heidän ansiostaan lauluja on laajalta alueelta – Georgiasta, Kyprokselta, Kreikasta, Serbiasta, Ukrainasta ja Venäjältä.

Vanhojen, kansanlauluja tai kirkkomusiikkia muistuttavien sävelmien lisäksi kokoelmassa on myös meidän aikamme lauluja, kuten pappismunkki Romanin (Matjušin) tai nunna Julianian (Denisova). Joitakin lauluja on myös mukautettu Suomen oloihin. Näin on Lintulan ja Valamon luostarille tai Petsamon pyhittäjämarttyyreille omistettujen laulujen kohdalla. Sävelten ja sointujen laaja kirjo tarjoaa kiinnostavaa vaihtelua kaikille, joiden elämässä kristinusko ja laulu ovat tärkeällä sijalla.

Julkaisijana Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunta iloitsee, kun näiden laulujen myötä avautuu lukuisia ikkunoita kristilliseen perinteeseen, jota Suomessa on tunnettu heikosti tai ei ollenkaan. Laulujen siivet kantavat ja yhdistävät Jumalaa etsiviä!

Kirjaa voi tiedustella Valamon Tuohus-myymälästä, tuohus@valamo.fi tai puh. 044 425 9222 tai 044 425 92345.

Kirjaa on saatavana kahta versiota:

Pyhiinvaeltajan lauluja
Yksiääninen nuotinnettu laulukirja
Sidottu, kovat kestävät kannet, 208 sivua, koko 130 x 190 mm
ISBN 979-0-9001636-6-0

Pyhiinvaeltajan lauluja
Useampiääninen nuottijulkaisu
Wire-sidottu, kovat kannet, 184 sivua, koko A4
ISBN 979-0-9001636-5-3