Mysteeriot eli sakramentit

Tämä aineisto käsittelee kirkon sakramentteja, pyhiä toimituksia, joissa ihminen tulee osalliseksi Jumalan armosta ja vaikutuksesta näkyvällä tavalla. Aineisto on helppo ottaa kenen tahansa käyttöön seuran tai kerhon kokoontumisessa!

Kuhunkin aiheeseen liittyy sekä kirjallinen aineisto (vasemmalla) että video (oikealla), jossa Piispa Arseni esittelee sakramentit.

Videotallenteet ovat syntyneet piispa Arsenin ja Hannu Pyykkösen yhteistyönä. Videot ovat lyhyitä, 4–5 minuuttia kestäviä katsauksia kyseiseen sakramenttiin. Videoissa on ruotsinkielinen tekstitys, joka voidaan kytkeä päälle tai pois YouTuben tekstitystoiminnolla. Ruotsinnoksesta kiitämme Jari Mustosta!