Muutoksia PSHV ry:n toimintaan

PSHV ry:n julkaisema Aamun Koitto -lehti lakkautui hiippakunnallisena lehtenä. Sen myötä järjestön taloudellinen tilanne muuttui merkittävästi. Syksyn 2020 kirkolliskokous puolitti kirkon aiempina vuosina myöntämän avustuksen. Edellä mainitut yhdistyksen taloutta voimakkaasti heikentäneet päätökset johtivat siihen, että järjestön toimintaa on pakko supistaa. Muuttuneessa taloudellisessa tilanteessa PSHV ry:llä ei ole mahdollisuutta pitää toiminnanjohtajaa. Yhdistys etsii uudenlaisia tapoja voidakseen toteuttaa myös jatkossa toiminta- ja tavoitesuunnitelmaansa.

Järjestön toimisto on suljettu tammi- ja helmikuun.

Toiminnanjohtaja on vuosilomalla 23.12.2020-28.2.2021.

Lisätietoja: KP metropoliitta Arseni: metropoliitta.arseni@ort.fi