Alaosastot

Tiistaiseurat

Kuorot

Ikonipiirit

Ortodoksiakerhot

Alaosasto-opas 2013

Vuosi-ilmoituslomakkeet

Veljeskunnan huomionosoitukset

Jäsenkirjeet

 

Tiistaiseurat

Tiistaiseurat ovat Veljeskunnan tässä ajassa tapahtuvan toiminnan selkäranka. Tiistaiseuroja on monenlaisia ja niiden toimintamuodot vaihtelevat sijainnista ja jäsenistön kiinnostuksesta riippuen. Yhteistä kaikelle tiistaiseuratoiminnalle on niiden pyrkimys tukea jäsentensä ortodoksista identiteettiä.

Tiistaiseuratoiminta syntyi ortodoksisten naisten keskustelu- ja ompelupiireistä, joissa harjoitettiin hyväntekeväisyyttä ortodoksisessa hengessä. Vanhin tiistaiseura oli Sortavalassa vuodesta 1886 kokoontunut ortodoksinaistenpiiri, jossa vietettiin iltoja hengellisten kirjojen lukemisen ja niistä keskustelemisen parissa. Keskustelun lomassa naiset sitten mm. kutoivat vaatteita köyhille koululaisille. Nimi "tiistaiseura" keksittiin vasta myöhemmin kokoontumispäivän mukaan.

Sotien jälkeen myös tiistaiseuroilla oli edessään uusi tehtävä. Karjalan alueelta evakuoidut ortodoksit hajasijoitettiin ympäri maata. Omalta osaltaan tiistaiseuratoiminta auttoi ortodokseja ylläpitämään omaa uskonnollista identiteettiään uudessa ympäristössä. Tiistaiseuroihin kokoonnuttiin perheittäin: pidettiin työiltoja, muisteltiin rakkaita kotiseutuja, laulettiin Vaeltajan lauluja, rukoiltiin papin johdolla tai maallikkovoimin. Jälleenrakennusajalla tiistaiseuralaiset olivat aktiivisesti mukana myös uusien pyhäkköjen rakentamisessa ja kaunistamisessa.

Tänä päivänä monet tiistaiseurat ovat alkaneet toimia hieman uudenlaisina keskustelu- ja opintokerhoina, joissa pyritään syventämään tietämystä ortodoksisesta uskosta ja elämäntavasta. Edelleen nämä aktiiviset toimintapiirit kantavat myös vastuuta omien kirkkojensa kaunistamisesta, tarjoavat apuaan seurakunnan tilaisuuksissa ja juhlissa. Tiistaiseurojen jäsenet tekevät myös vapaaehtoista auttamistyötä omalla paikkakunnallaan.

Veljeskuntaan kuuluu jäseniä 53 tiistaiseurasta.

Kuorot

Ortodoksisen kirkon jumalanpalveluksessa ainoa soitin on ihmisääni, joka on Jumalan luomista instrumenteista kaunein. Kirkkokuorojen tärkein tehtävä on laulaa seurakuntien jumalanpalveluksissa.

Kirkkokuoroissa kehitetään kuorolaisten musiikillisia taitoja ja harjoitellaan jumalanpalveluksia varten. Monet kuorot myös tekevät ortodoksista musiikkiperinnettä tutuksi konsertoimalla ja julkaisemalla äänitteitä.

Veljeskuntaan kuuluu jäseniä 13 ortodoksisesta kuorosta. Noin joka viides vuosi kuorot kokoontuvat valtakunnallisille ortodoksisille Kirkkolaulupäiville. Edellisen kerran Kirkkolaulupäiviä on vietetty Joensuussa vuonna 2010 Kirkkopäivät 2010 -suurtapahtuman yhteydessä sekä vuonna 2014 Tampereella. XIX Kirkkolaulupäivät pidetään huhtikuussa 2021 Joensuussa.

Ikonimaalauspiirit

Ikonit kuuluvat jokaiseen ortodoksiseen kirkkoon ja kotiin. Ikonimaalauspiireissä opiskellaan ikonimaalausta ja järjestetään näyttelyitä. Veljeskuntaan kuuluu 9 ikonimaalauspiiriä.

Ortodoksiakerhot

Ortodoksia- ja keskustelupiirit edustavat uudempaa ortodoksista toimintamuotoa. Näissä toimintapiireissä keskustellaan alustajan johdolla erilaisista mielenkiitoisista ortodoksisuuteen liittyvistä teemoista. Jonain vuonna aiheena voi olla vaikka kirkkohistoria, toisena jumalanpalveluselämä. Ortodoksiapiirit kokoontuvat yleensä arki-iltaisin, joten niiden toimintaan osallistuu paljon työikäisiä ihmisiä. Veljeskuntaan kuuluu tällä hetkellä 2 ortodoksiakerhoa.

Alaosasto-opas 2013

Tämä opas on tarkoitettu tukemaan alaosastojen aivan tavallista toimintaa. Siinä selitetään asioita, jotka tulisi ottaa huomioon, jotta yhdessä tekeminen voisi jatkua mielekkäällä tavalla hyviä yhteistoiminnan tapoja noudattaen.

Opas antaa vinkkejä alaosastojen toiminnan suuntausvaihtoehdoista. Sen on tarkoitus auttaa tiedottamisessa, tarvittavien asiakirjojen laatimisessa ja toiminnan raportoimisessa. Oppaassa pohditaan myös, milloin alaosastosta kannattaa muodostaa rekisteröity yhdistys, milloin taas rekisteröimätön toiminta on sopivin.

Alaosasto-opas liitteineen tulostettavassa muodossa (pdf)

Alaosasto-opas muokattavassa muodossa (docx)

Malliasiakirjoja:

Johtokunnan kokouskutsu ja esityslista

Alaosaston vuosikokouskutsu kirjeenä

Alaosaston vuosikokouskutsu ilmoituksena

Alaosaston vuosikokouksen esityslista

Johtokunnan kokouksen pöytäkirja

Alaosaston vuosikokouksen pöytäkirja

Alaosaston toiminnantarkastuskertomus

Alaosaston perustamiskirja

Alaosaston mallisäännöt 2013

Alaosaston perustavan kokouksen kulku

Vuosi-ilmoituslomakkeet

Jäljempänä ovat alaosaston vuotuisen raportoinnin lomakkeet. Jos alaosasto kokoaa samoja tietoja omille lomakkeilleen, ei ole mitään syytä tehdä työtä kahteen kertaan, vaan alaosaston omat vastaavat asiakirjat voidaan toimittaa meille. Palautusaika on joka vuosi 1. huhtikuuta.

Toimintakirja

Jäsenluettelo

Veljeskunnan huomionosoitukset

Veljeskunnan alaosastot voivat esittää huomionosoitusten myöntämistä ansioituneille jäsenilleen. Veljeskunnan hallitus voi myös oma-aloitteisesti myöntää huomionosoituksia järjestön hyväksi toimineille henkilöille.

Huomionosoituksia ovat

  • kannustuskirja
  • pronssinen, hopeinen ja kultainen ansiomerkki
  • pronssinen, hopeinen ja kultainen laulajamerkki kirkkokuorolaisille
  • veljeskunnan viiri

Tarkemmin huomionosoituksista voit lukea tässä!

Huomionosoitusten hakulomake DOC | PDF

Jäsenkirjeet

Veljeskunta lähettää jäsenkirjeitä noin neljä kertaa vuodessa alaosastoilleen. Jäsenkirje lähetetään sekä sähköisesti (jos yhdyshenkilön sähköpostiosoite on tiedossa) että paperitulosteena.

Jäsenkirjeet sisältävät tietoa alaosastojen kannalta kiintoisista menneistä ja tulevista tapahtumista. Vuoden 2015 ensimmäisestä jäsenkirjeestä alkaen nämä asiakirjat julkaistaan myös netissä pdf-tiedostoina.

Jäsenkirje 1/2015

Jäsenkirje 2/2015

Jäsenkirje 3/2015

Jäsenkirje 4/2015

Jäsenkirje 1/2016

Jäsenkirje 2/2016

Jäsenkirje 3/2016

Jäsenkirje 4/2016

Jäsenkirje 1/2017

Jäsenkirje 2/2017

Jäsenkirje 3/2017

Jäsenkirje 4/2017

Jäsenkirje 1/2018

Jäsenkirje 2/2018

Jäsenkirje 3/2018

Jäsenkirje 4/2018

Jäsenkirje 1/2019

Jäsenkirje 2/2019

Jäsenkirje 3/2019

Jäsenkirje 1/2020

Jäsenkirje 2/2020

Jäsenkirje 3/2020