Tulevia tapahtumia

Tule mukaan keskustelemaan ja kertomaan kokemuksiasi!

Kirkolliskokouksen hyväksymästä Diakonia- ja lähetystyön kehityssuunnitelmasta on vielä kaksi vuotta jäljellä: olemmeko lähestyneet tavoitetilaa? Mitä vahvuuksia ja mitä kehityskohteita on nähtävissä?
Miten ovat lähteneet liikkeelle hankkeet, joille kirkko on myöntänyt avustusta: keskustelemme kokemuksista eri seurakunnista.

Puhumme myös vapaaehtoistoiminnan kehittämisestä ja viemisestä digiaikaan.