Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunnan julkaisuja

Kuinka voin auttaa? - Diakonia ja lähetys ortodoksisten seurakuntien elämässä

Teksti Juha Riikonen

Käsillä oleva julkaisu on syntynyt halusta kertoa siitä vapaaehtoisesta lähimmäisavusta, joka toteutuu ortodoksisten seurakuntien puitteissa. Esimerkit ovat käsin kosketeltavia ja ne innostavat. Voi olla hedelmällistä pohtia, olisiko joitakin osia niistä toteutettavissa lähiyhteisössä omalla tavalla soveltaen. Lähtökohtana on halu olla avuksi seurakunnan auttamistoiminnassa, ylläpitää, kehittää ja monipuolistaa sitä. – Siis: miten minä ja me voimme olla avuksi?

Julkaisu on ladattavissa ja tulostettavissa alla olevana pdf-tiedostona.

Kuinka voin auttaa_Diakoniajulkaisu_Juha Riikonen.pdf

 

Ortodoksinen usko ja elämännäkemys

Teos antaa vaatimattomasta koostaan huolimatta keskeistä tietoa idän kirkon oppirakenteesta ja hengellisyydestä. Kirjailija Tito Colliander (1904–1989) käsittelee aihetta täsmällisesti, mutta käyttää samalla hyväkseen tekstin muotoilussa hienovaraisia taitojaan: on sanottu, että hänen kielensä on kuin tuohuksen elävä liekki.

Kirja on kädenojennus kaikille, jotka haluavat asiallista tietoa sille tavalle tarkastella elämää, joka on ortodokseille ominainen. Tietopainotteisen sisältönsä ansiosta kirja sopii myös jokaiselle, joka kaipaa monivivahteisen aiheen esittelyä tiiviillä ja helposti omaksuttavalla tavalla. Vaikka kirjan ensi ilmestymisestä on kulunut jo vuosikymmeniä, teksti on yhä ajankohtainen, niin – ajaton.

Kirjan kuvituksena on käytetty kirjoittajan puolison, taiteilija Ina Collianderin (1905–1985) puupiirroksia.

Kirja on tilattavissa tästä!

Voit myös soittaa, puhelin 0400 361190 (tiistaista torstaihin kello 10–14)! 

Koko on 17 X 24 cm, 48 sivua, kuvitettu. Kummankin kieliversion hinta on sama. Yksittäiskappaleen hinta on NYT 8 euroa. Jos tilaus käsittää 10 kappaletta tai enemmän, hinta on 5 euroa/kappale.  Hintoihin lisätään toimituskulut. Tilaus voi sisältää sekä suomen- että ruotsinkielistä versiota toivotussa suhteessa.

Ortodox tro och livssyn

Trots sitt ringa omfång ger boken all väsentlig kunskap om östkyrkens lära och andlighet. Författaren Tito Colliander (1904–1989) presenterar ämnet med precision, men använder sig samtidigt av sin förmåga att finstämt uttrycka vad han har att säga: man har liknat hans språk vid en levande vaxljuslåga.

Boken är en handräckning till alla dem som vill få en klar uppfattning om det sätt att betrakta livet som är kännetecknande för ortodoxa troende. Det faktaspäckade innehållet gör att boken också lämpar sig för var och en som vill ha en koncis och lättillgänglig presentation av ämnet. Även om det förflutit åtskilliga decennier sedan boken först utkom är texten alltjämt aktuell, ja – tidlös.

Illustrationerna utgörs av träsnitt av konstnärinnan Ina Colliander (1905–1985), författarens hustru.

Beställ boken här!

Du kan också ringa 0400 361190 (tisdag–torsdag kl 10–14)!

Formatet är 17 X 24 cm, 48 sidor, innehåller illustrationer. Priset är detsamma för den svenska och den finska utgåvan, NU 8 euro/exemplar vartill läggs porto. Ifall leveransen omfattar 10 exemplar är priset 5 euro/exemplar plus porto. Leveransen kan innehålla både den svenska och den finska utgåvan i önskat antal.

 

Kuulkaamme – opas Raamatun lukijalle

Tästä voit tehdä tilauksen!

Vaikka Suomessa Raamattu on jokaisen ulottuvilla, Pyhän kirjan lukeminen ei näyttäisi olevan ortodoksien keskuudessa kovin yleistä. Kuitenkin Raamattuun sisältyvät kirjoitukset ovat kirkon peruspilareita. Nyt julkaistava kirjanen ohjaa tutustumaan Raamattuun ortodoksisuuden hengessä.

Opas on tunnetun yhdysvaltalaisen teologin, isä Thomas Hopkon (1939–2015) laatima ja se ilmestyi ensimmäisen kerran suomeksi vuonna 1979. Suomennosta on nyt muokattu vastaamaan käytössä olevaa vuoden 1992 raamatunkäännöstä.

Kirjanen on kädenojennus niille, jotka haluavat itsenäisesti uudistaa suhdettaan pyhään Raamattuun ortodoksisuuden hengessä. Opas soveltuu myös erinomaisesti raamattupiirien opintoaineistoksi.

Kuulkaamme – opas Raamatun lukijalle

ISBN 978-951-98090-3-8
76 sivua, leveys 10 cm, korkeus 19 cm
Kirjastoluokka 22 

Hinta suoramyynnissä 3,50 euroa/kappale + toimituskulut
Kymmenen tai sitä useamman kappaleen erissä tilattaessa hinta on 2,50 euroa/kappale + toimituskulut. Hinnat sisältävät arvonlisäveron.
Tästä pääset tilauslomakkeeseen!

 


Pyhiinvaeltajan lauluja

Hengellisiä lauluja ortodoksisista maista kahtena nuotinnettuna julkaisuna.

Alaosasto-opas 2013

Käytännön neuvot ja mallit veljeskunnan jäsenjärjestöjen pyörittämiseen sähköisenä julkaisuna.

Liitetiedosto: