Veljeskunnalle uusi tunnus – raikkaasti eteenpäin!

 

Hallituksen antamien suuntaviivojen mukaan on tunnuksen suunnitellut Miika Immonen, toiminimi Synodi.

– Veljeskunnalla on kauniit, heraldisesti muotoillut tunnukset ennestään ja ne jäävät käyttöön arvokkaissa tilanteissa ja järjestön huomionosoituksissa. Uuden tunnuksen on tarkoitus ilmentää järjestön dynaamisuutta ja eteenpäin kurottautumisen tahtotilaa. Tällainen liike on mahdollista eläväksitekevän ristin ​voimalla, selittää PSHV:n puheenjohtaja, piispa Arseni.

PSHV:n uusi logo tulee käyttöön verkkoviestinnässä, kirjelomakkeissa, ilmoituksissa ja muissa juoksevan toiminnan yhteyksissä.

Veljeskunnan uusi tunnus