"Vain rakkaus tuntee totuuden"

– Vain rakkaus tuntee totuuden, kirjoittaa Tito Colliander pienessä kirjassaan Ortodoksinen usko ja elämännäkemys, jonka ensimmäinen painos ilmestyi suomeksi jo vuonna 1952. Tito Colliander jatkaa: ”Rakkaudelle vapaus on elinehto, kaikki pakko kuolettavaa myrkkyä. Rakkaus ja vapaus ovat pelastuksen apukeinon, kirkon, luonnollinen perustus.”

Kirja on nimensä mukaisesti ytimekäs johdanto ortodoksina elämisen ymmärtämiseen. Se, että tekijä on kirjailija, on kauttaaltaan tunnistettavissa tekstissä.

– Yli 65 vuotta sitten laadittu esitys on yllättävän tuoreen ja helposti luettavan tuntuinen, pohtii Anne Hokkinen, joka on tarkistanut suomennoksen kieliasua. Raamatun lainaukset noudattavat nyt vuoden 1992 kirkkoraamatun suomennosta.

Kirja on saatavana sekä suomeksi että ruotsiksi. Suomennoksen pohjana on käytetty kirjan kolmatta painosta (1982), joka sisältää isä Teppo Siilin täydennyksiä.

– Kävin Tito Collianderin luona ja hän tutustui kaikkiin ehdotuksiini ja hyväksyi ne, kertoo isä Teppo Siili.

Myös ruotsinkielistä tekstiä on muutamassa kohdin saatettu ajantasaiseksi. Tarkistus- ja kielenhuoltotyön ovat tehneet Minkki Huldén ja isä Lars Ahlbäck.

Ortodoksinen usko ja elämännäkemys on hyvä tietolähde kenelle tahansa. Se on myös erittäin sopivaa keskusteluryhmien aineistona.

Kirjan kansikuvana ja kuvituksena on käytetty taiteilija Ina Collianderin puupiirroksia, jotka piispa Arseni on valinnut.

Tästä pääset tilauslomakkeeseen!