Vaasassa kohta amharankielisiä maallikkopalveluksia

Vaasassa kaavaillaan amharankielisiä jumalanpalveluksia.

Veljeskunta ja Vaasan ortodoksinen seurakunta järjestivät monikulttuurisen tapahtuman Vaasassa la 8. – su 9.2.2014. Publikaanin ja fariseuksen sunnuntain liturgian jälkeen kokoonnuttiin lounaalle ja sen jälkeen keskustelemaan. Puheenvuoroja käyttivat seurakunnan ruotsin-, venäjän- ja amharankieliset vähemmistöt. Pyhän Nikolaoksen kirkossa toimitetaan taajaan arkisin ehtoopalveluksia. Säännöllisin väliajoin voisi jokin niistä olla amharankielinen maallikkopalvelus! Amhara on yksi Etiopian suurista kielistä. Sitä käytetään työkielenä esimerkiksi virastoissa.