Uusia diakoniatyön muotoja seurakunnissa

PSHV lähetti pikaisen kyselyn seurakuntiin kartoittaakseen minkälaisia diakoniatyön muotoja seurakunnilla on tällä hetkellä -  ja onko jokin seurakunta kenties lähtenyt ideoimaan jotain aivan uutta. Tarkoitus oli saada koottua tietoa, jota voi jakaa kaikkien seurakuntien kesken.

Elämme tällä hetkellä hyvin poikkeuksellisia aikoja kirkossa. Seurakunnat voivat toimittaa minimikokoonpanolla jumalanpalveluksia, joita striimataan nettiin, mutta muu seurakunnallinen toiminta on lähes pysähtynyt. Tarve ihmisten auttamiseen ja diakoniatyön toteuttamiseen on kuitenkin koko ajan läsnä.  

PSHV haluaa kiittää kaikkia vastanneita. Vastaukset osoittavat, että seurakunnissa tehdään edelleen paljon ja että uusia toimintamuotoja on lähdetty rohkeasti kokeilemaan. Myös ennakkosuunnitelmia on tehty tulevan varalle, vaikkei epidemia-tilanne kaikilla alueilla ole vielä hälyttävä.

Sananjulistajat lääkekuriireiksi Ilomantsissa

Ilomantsin kunta on tehnyt luterilaisen ja ortodoksisen seurakunnan kanssa innovatiivista yhteistyötä kuntalaisten parhaaksi jo vuosikausia. Uusin työmuoto on lääkkeiden jakelu yli 70-vuotiaille koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan aikana.

Kirkkoherrat Seppo Kuosmanen ja Ioannis Lampropoulos kansalaisten luottohenkilöinä noutavat lääkkeet apteekista ja toimittavat ne asiakkaille. Tätä koskeva sopimus allekirjoitettiin aivan äskettäin. Sopimus koskee niitä yli 70-vuotiaita, jotka eivät ole kotipalvelun asiakkaita. Lääkkeiden jakelun ohella sananjulistajilla on mahdollisuus lyhyesti kysellä kuulumiset ja keskustella. Kodin kynnyksen yli he eivät kuitenkaan tässä poikkeustilanteessa mene.

Ilomantsin kunta järjestää ikäihmisille kauppapalveluja. Myös vapaaehtoiset auttavat ikäihmisiä.

Joensuun ortodoksisessa seurakunnassa yritetään edelleen turvata ruoka-apukassien jakaminen. Aiemmin ruoka-apukasseja jaettiin kootusti kerran kuussa, mutta se ei enää onnistu, koska lähes sata ihmistä kokoontui seurakunnan oville. Tällä hetkellä ruoka-apukassien noudosta on sovittava puhelimitse seurakunnan työntekijöitten kanssa.

Vaara-Karjalassa tarjotaan apua ruokakassien toimittamisessa kotioville - tällainen toimintamuoto on jo olemassa Koveron-Tuupovaaran alueella, jossa toimintaa koordinoivat Koveron nuorisoseura ja luterilainen seurakunta.

Jotain aivan uuttakin on Joensuussa lähdetty ideoimaan: puhelinhartauksia on jo kokeiltu käytännössä. Seurakunnan kanttori on laulanut kirkkoveisuja puhelimen välityksellä. Puhelimen välityksellä voi myös tarjota apua, varata aikaa keskustelulle ja toimittaa rukouspalveluksen. Ehtoollista viedään kotiin jos siihen ei liity terveydellisiä riskejä.

Puhelin- ja neuvontapalvelu korostuu nyt entisestään. Esimerkiksi Helsingin ortodoksisessa seurakunnassa lähitoimintaa on pitänyt laittaa tauolle tai ainakin rajoittaa rajusti. Varsinaiseen avustustoimintaan tilanne ei kuitenkaan ole oleellisesti vaikuttanut, koska diakoniatyöntekijät pystyvät tekemään avustuspäätökset joko puhelimitse tai sähköisesti ja postipalveluja voidaan hyödyntää.

Tällä hetkellä akuutein asia on kauppa- tai muun asiointiavun toteuttaminen. Seurakunnan diakoniatoimella on muutamia vapaaehtoisia, jotka ovat tarjoutuneet auttamaan. Tarve tämän tyyppiseen apuun tulee varmasti lisääntymään ja paljon siihen tarpeeseen jo nyt on vastattu, mutta auttamismalli on vielä kehittelyasteella.

Oulussa puolenkymmentä seurakuntalaista auttaa vanhempia seurakuntalaisia kauppa- ym. asioissa. Toiminta on kuitenkin omaehtoista, ei seurakunnan organisoimaa. Seurakunnan oma, erittäin suosittu ”diakonia-aamiainen” on jouduttu keskeyttämään.

Myös Taipaleen ortodoksisessa seurakunnassa asiointiavun tarjoaminen karanteenissa oleville riskiryhmäläisille on vielä alussa. Tämän lisäksi diakoniatyötoimikunta on ottanut vastuuta seurakunnan aktivoitumisesta sosiaalisessa mediassa (fb-tiimi), mikä lisää seurakuntalaisten mahdollisuuksia seurakuntayhteyden kokemiseen.

Jumalanpalvelusten striimaus on nähtävissä diakoniatyönä, se madaltaa monien sellaisten ihmisten kirkon kynnystä, jotka eivät normaalioloissakaan pääse jumalanpalveluksiin. Lisäksi vapaaehtoiset pitävät kirkkoja auki yksityiselle hiljentymiselle ja rukoukselle määrättyinä aikoina. Papisto tekee diakoniavierailuja entiseen tapaan, toki ajankohtaiset rajoitukset huomioiden.

Vaasassa kaksi tärkeintä toimintamuotoa ovat olleet diakonia-avustusten jakaminen ja erityisesti vanhempien ihmisten luona vierailu. Diakonia-avustuksiin on varattu seurakunnan budjetista tietty määräraha, jota jaettaan avuntarvitsijoille vuoden loppuun asti. Diakonia-avustuksia on annettu tilisiirtoina.

Seurakunnassa on edelleen ollut ongelmana se, ettei sairaaloista juurikaan tule yhteydenottopyyntöjä. Seurakunnan suurena apuna ovat olleet yksittäiset seurakuntalaiset, jotka ovat vinkanneet pappia sellaisista seurakuntalaisista, jotka ovat hoitolaitoksissa.

Seurakuntalaisten taholta on ehdotettu yksinäisille soittamista. Haasteena on se, että uusi asia tuntuu näin aluksi vieraalta: ” Idea on hyvä jos todellista tarvetta on, mutta tuntemattomille soittaminen ilman että on pyydetty, tuntuu epäluontevalta.”

Kajaanin ortodoksisessa seurakunnassa useimmat koronaepidemian aikaisen diakonityön muodot ovat vielä ideointitasolla.

Isä Reijo Marjomaa toteaa, että ”Tätä kirjoittaessa Kainuussa ei ole vielä yhtään tartuntaa, mutta olemme tehneet valmisteluja tulevan epidemian varalle. Uhkat epidemian alkaessa sairastumisen lisäksi liittyvät yksinäisyyteen ja konkreettisen avun puuttumiseen arjen eri tilanteissa.”

Seurakunnassa on ideoitu seuraavanlaisia toimintamuotoja:

1.Puhelinkeskustelut

Olemme olleet aktiivisesti yhteydessä seurakuntalaisiin soittamalla heille ”mitä kuuluu” -puheluita. Tiedämme jo entuudestaan osan niistä vanhuksista jotka asuvat yksinään ja heille soitamme ja tarjoamme keskusteluapua ja kuuntelemme heidän pelkojaan ja huoliaan. Tavoitteena keskusteluissa on rauhoittaa ja luoda uskoa tulevaisuuteen ja hälventää pelkoa, jona seurauksena turvallisuuden tunne yksinäisellä lisääntyy. Pääosin tämä työ on toistaiseksi ollut pastoraalista ja papin tekemää, mutta jatkossa meillä on valmius laajentaa soittajien määrää.

2.Asiointipalvelut esim. kaupassa ja apteekissa

Mikäli yksinäisillä tai riskiryhmäläisillä ei ole omaisia käymään kaupassa, tarjoamme tätä palvelua. Tällä hetkellä kaupassakäyntiä hoitavat tai siihen ovat valmiina reagoimaan palkatut työntekijät (3 hlöä). Epidemian pahetessa olemme valmistautuneet värväämään myös vapaaehtoisia. Vapaaehtoisten kartoitustyö on aloitettu. Tätä työtä tekeville on korostettu ja vapaaehtoisten koulutuksessa korostetaan aukotonta rahan käytön todistettavuutta kuiteilla ja kuittauksilla rahaa annettaessa ja vastaanotettaessa.

3.Rahoitus

Diakoniatyön määrärahaa on jo seurakunnassamme korotettu ja olemme valmiita antamaan myös suoraa taloudellista apua. Taloudellinen apu toimitetaan tilisiirtona saajan pankkitilille.

4.Tapaamiset

Yksinäisten liikuntakykyisten tapaamisia on ideoitu tehtäväksi ulkotiloissa. Nyt säiden lämmetessä on varmasti turvallista järjestää tapaaminen esimerkiksi yksinäisen ja iäkkään henkilön kanssa hänen asuntonsa läheiseen puistoon tai vaikka piha-alueelle kun turvallinen etäisyys säilyy.

Myös kotisairaanhoidon järjestämää ulkoilua liikuntarajoitteiselle voi hyödyntää järjestämällä tapaamisen ulkona ulkoiluun liittyen.