Turku | Isot ja pienet

Perheiltapäivä vietettiin Turun ortodoksisessa seurakunnassa 17.11. Tapahtuman tarkoitus oli tarjota vanhemmille ja isovanhemmille tilaisuus osallistua keskusteluun kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, kun lapset (lastenlapset) ovat muissa touhuissa lapsiparkissa.

Tapahtuma alkoi rukouspalveluksella kirkossa, jossa viikonpäivän mukaisesti pyydettiin kaikkien pyhien esirukouksia tapahtumalle – ja muutenkin. Pienemmät lapset siirtyivät Maria Kauppilan ohjauksessa peuhaamaan pomppulinnan parissa, kasvomaalaukseen ja askarteluun kerhotilaan. Nuoret toteuttivat lyhytvideoita ja aikuiset pohtivat kokonaisvaltaista hyvinvointia. Siitä alusti psykologi Marja Kivijärvi, joka tähdensi muun muassa turvallisuuden kokemisen tärkeyttä hyvinvoinnille. Osallistujat pohtivat ympäröivän yhteiskunnan tarjoamia haasteita ja sitä, miten turhautuminen voi heikentää turvallisuuden kokemista. Isä Sergius Colliander jatkoi hahmottamalla ihmisen hyvinvoinnin eri osa-alueita: kehollinen, mielen, vuorovaikutuksen ja hengellisyyden ulottuvuuksia. Hyvälle elämälle on ominaista, että nämä ulottuvuudet otetaan jokainen riittävästi huomioon. Tavallista on, ettei huomata hengellisen eli spirituaalisen ulottuvuuden kuuluvan tähän kokonaisuuteen. Kirkko opetuksineen ja jumalanpalveluksineen sekä rukouselämän avulla tarjoaa sillan tähän järjellä ja sanoilla vaikeasti ilmaistavaan ulottuvuuteen. Näin se voidaan ottaa mukaan elämän kokonaisuuteen.

Keskustelu jatkui kahvi-, tee- ja mehutauon jälkeen. Riina Nguyen kysyi, mitä kirkko tarjoaa itse kullekin sellaista, mikä auttaa kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Osoittautui, että jokaisella keskustelijalla oli oma kokemuksensa kirkon välittämästä vahvuustekijästä.