Is polla eti, isä esipaimen Leo!

Kahdeksatta vuosikymmentään aloittanut korkeasti pyhitetty Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leo on toiminut ponnekkaasti veljeskunnan hyväksi. Hän on myös jo pitkään veljeskunnan kunniajäsen. – Vinjettikuva on veljeskunnan vuosijuhlista Jyväskylässä 14.10.2016

Metropoliitta Leo veljeskunnan 100-vuotisjuhlissa 1985Isä esipaimenen toiminta järjestömme hyväksi on ollut poikkeuksellisen hedelmällistä, monipuolista ja pitkäkestoista, se on jatkunut vuosikymmenestä toiseen. Jo 1970-luvulla, kun silloinen pastori Leo Makkonen oli Turun matkapappina, hän myötävaikutti tiistaiseurojen syntyyn Lounais-Suomeen. Kohta piispaksi vihkimisen jälkeen esipaimen Leo otti vastaan veljeskunnan puheenjohtajan tehtävät, joissa hän toimi viidentoista vuoden ajan (1979–94). Tähän ajanjaksoon osuu veljeskunnan varsin aktiivisia vuosia.

Kun piispa Leo otti vastaan Oulun ensimmäisen metropoliitan tehtävän, hän rakensi hiippakunnan identiteettiä määrätietoisesti. Siihen kuului myös olemassa olevien tiistaiseurojen aktivointi ja lukuisten uusien perustaminen.

Veljeskunnan aikakirjoihin on unohtumattomana piirtynyt järjestön satavuotisjuhlien vietto vuonna 1985. Osana sitä kulki viestikapula tiistaiseurasta ja seurakunnasta toiseen – tämä kunnioitusta herättävä asiakirja on taltioituneena veljeskunnan arkistoon. Näin juhlavuosi tavoitti myös niitä veljeskunnan toiminnassa mukana olleita, jotka eivät voineet osallistua suurjuhliin Valamossa ja Kuopiossa.100-vuotisjuhlan viestikirje, esillä suurjuhlissa 1985

Kirkon piirissä toteutettava järjestötyö on yleisemminkin saanut arkkipiispa Leon tukea. Hän on pyrkinyt myötävaikuttamaan järjestöjen yhteistyön tiivistämiseen ja synergian synnyttämiseen. Tämä ei aina ole heti johtanut näkyviin tuloksiin. Nyt on syytä tyytyväisyyteen, kun jo parin vuoden ajan on luontevalla tavalla muovautunut yhä tiiviimpi ja konkreettisempi yhteistyö Filantropian, Ortodoksisten nuorten liiton, Valamon opiston ja veljeskunnan kesken. Näin edeten järjestöt voivat yhä määrätietoisemmin olla tukena ja parhaassa tapauksessa tienavaajina kirkon yhteisten toimintasuunnitelmien toteutuksessa järjestöille kuuluvilla osa-alueilla.

Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunta toivottaa isä esipaimenelle Jumalan antamaa ainaista tukea hänen moninaisissa vaativissa tehtävissään: is polla eti, Despota!

Mustavalkokuvat ovat kuvakirjasta, joka julkaistiin veljeskunnan 100-vuotisjuhlista vuonna 1985 nimellä Iloitkaa, Sergei ja Herman, autuaat isämme.