Oulu | Teofanian viettoa sävytti kiitollisuus

Teofanian ikoni analogilla keskellä kirkkoa – Kuva Pekka JylänkiTeofanian juhla on kirkkovuoden merkittävimpiä ja vanhimpia juhlia. Kuten aina Jumalan huolenpitoa eri kirkollisissa juhlissa muisteltaessa niin myös teofanian, Herran kasteen ja opetustoimen alkamisen muistojuhlana, mielen täyttää kiitollisuus ja ilo. Tänä vuonna Oulussa oli toinenkin ilon ja kiitollisuuden aihe: jo 70 vuoden ajan on seurakunnan toimintaa tukenut Oulun tiistaiseura.

Tiistaiseuran perustamisen aloitteentekijänä oli pastori Vladimir Talsta, jonka kotona tammikuussa 1948 runsaat 20 seurakuntalaista päätti perustaa Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunnan alaisen tiistaiseuran. Tähän aikaan Oulun seutu kuului vielä Vaasan seurakuntaan; Oulun seurakunnan perustamisvuosi on 1950. Isä Vladimir toimi pitkään alueella matkapappina.

Tiistaiseuran vuosikymmenet ovat olleet monivaiheiset. Päiväjuhlassa seuran nykyinen puheenjohtaja Ahti Pyörnilä esitti yhteenvedon, jonka lähteinä olivat aiempiin juhlavuosiin kootut historiikit. 1970- ja 1980-luvuilla tiistaiseura muun toiminnan ohella teki runsaasti matkoja koti- ja ulkomaille. Tänä päivänä tiistaiseura kokoontuu luentojen ääreen ja keskustelemaan veljeskunnan opintomateriaalien pohjalta. Lisäksi on keittiöjaosto hyvin aktiivinen. Tiistaiseura tekee säännöllisesti pyhiinvaellusmatkoja Valamon ja Lintulan luostareihin."Niin loistakoon valosi ihmisten keskellä" – piispallinen liturgia alkamassa, piispa siunaa kynttilöillä. Kuva SC

Veljeskunnan toiminnanjohtaja isä Sergius Colliander tähdensi puheessaan, että oikea perehtyminen hengellisyyteen johtaa haluun toimia kirkon ja lähimmäisten hyväksi. Perehtyminen uskon asioihin ei ole itsetarkoitus, vaan väline, jolla arjessa voidaan toteuttaa Kristuksen opetusta.

Matroona Heikkinen musisoimassa. Hän istuu pianon ääressä, näemme sivuprofiilin.Tervehdyssanoissaan Oulun metropoliitta Elia kiitti tiistaiseuraa arvokkaasta työstä. Hän sanoi muun muassa, ettei kirkkoamme voisi kuvitella ilman tiistaiseuroja. Kirkkoherra Marko Patronen toi niinikään esille sen, miten tiistaiseurat seurakunnan eri seuduilla arvokkaalla tavalla tukevat seurakuntaa. Ei ole monta seurakuntaa, jossa tiistaiseuroja on niin paljon kuin Oulun seurakunnan alueella.

Veljeskunnan hallitus on myöntänyt huomionosoituksia pitkäjänteistä ja aktiivista työtä kirkon hyväksi tiistaiseuran kautta tehneille Oulun tiistaiseuran jäsenille. Kultainen ansiomerkki myönnettiin Sylvi Palviaiselle ja Elisabet Lampiselle, veljeskunnan viirin sai vastaanottaa Tuula Jokiranta ja kannustuskirjan Ahti Pyörnilä.

Päiväjuhlassa esiintyi pianonsoitolla ja laululla Matroona Heikkinen sekä Oulun katedraalikuoro, johtajanaan dir. cant. Juhani Matsi.

 

Huomionosoitukset on jaettu: vas. isä Sergius, Tuula Jokiranta, Elisabet Lampinen, Sylvi Palviainen ja Ahti Pyörnilä. Kuva isä Tuukka Rantanen

Katedraalikuoro esiintyy päiväjuhlassa: kuulimme kolme Vaeltajan laulua. Kuva Pekka Jylänki