Lehden teko on tiimityötä!

Aamun Koitto ilmestyy viisi kertaa vuodessa kertoen kirkkoon liittyvistä asioista. Osa aiheista ovat luonteeltaan ikuisia, toiset taas lujasti ankkuroituneina tähän päivään. Jokaisen numeron takana on lukuisten ihmisten tekemää työtä, suurin osa siitä vapaaehtoista eli palkatonta.

Lehden koostamista ja tuloksen arvioimista varten on lehdellä toimituskunta. Edellisen vuoden alkusyksystä toimituskunta sopii seuraavan vuoden numeroiden teemoista. Joka numeron ilmestyttyä toimituskunta kokoontuu videoneuvotteluun. Mutta kerran vuodessa tavataan myös kasvotusten.

Tänä vuonna tapaaminen oli Valamon luostarissa 20.2. Toimituskuntaan kuuluvat päätoimittaja piispa Arseni, pappismunkki Johannes Rautalammilta, isä Harri Peiponen Kuopiosta, isä Tuomo Kallonen Taipaleen seurakunnasta ja isä Marko Mäkinen Joensuusta. Toimituskunnan asiantuntijajäseniä ovat toimittajat Risto Lindstedt ja Mauri Liukkonen ja ryhmän muistiinpanoista vastaa lehden toimitussihteeri Mari Vainio.

Toimituskunta puntaroi muun muassa artikkeleiden sisältöä ja niiden pituutta, miettii taittoon liittyviä asioita ja tavoittelee kaiken aikaa yhä paremman julkaisun aikaansaamista.

Suurin osa Aamun Koiton painoksesta leviää Karjalan hiippakunnan seurakuntien kotitalouksiin. Kerran vuodessa seurakuntien edustajat kokoontuvat toimitusneuvoston kokoukseen ja esittävät tilaajaseurakuntien ruusuja ja risuja.

Aamun Koiton tekijöitä ovat myös kirjoittajat ja kuvaajat, taittajat ja kirjapainon työntekijät.

Lehti ilmaisee omalta osaltaan kirkon läsnäoloa arjessa kertoen sanoin ja kuvin todellisuudesta, joka sisältää ortodoksisen uskon elementin.

Lehden numeroihin voi tutustua myös netissä osoitteessa aamunkoitto.fi. Täältä löytyvät kaikki numerot vuodesta 2012 alkaen.