LAPPEENRANTA | Tiistaiseura – elävä yhteisö

– Tiistaiseura samoin kuin veljeskunta ja oikeastaan mikä tahansa yhteisö voi toimia elävänä vain, jos se on kiinni siinä ympäristössä ja siinä ajassa, jossa sen jäsenet elävät juuri NYT. Perinteet antavat tukea ja perspektiiviä, mutta toimintaa tulee suunnitella reaaliaikaisesti.

Tällaisia ajatuksia veljeskunnan toiminnanjohtaja Sergius Colliander toi esille Lappeenrannassa, kun Vuoksenlaakson alueella toimivan kolmen tiistaiseuran edustajat tapasivat 14.11. Nämä veljeskunnan alaosastot ovat Lappeenrannan, Imatran ja Simpeleen seudun tiistaiseurat. Isä Sergiusta oli kutsuttu vierailemaan ja puhumaan tiistaisuratoiminnasta, sen mahdollisuuksista ja uhista.

– Seuran avoimuus on olennaisen tärkeää. Helposti saattaa käydy niin, että ryhmä itse välttämättä sitä huomaamatta sulkeutuu ja uusien jäsenten on vaikea tuntea olonsa tasavertaiseksi vanhojen konkareiden kanssa. On hyvä tiedostaa tämä ja määrätietoisesti kohdattava uusia toiminnasta kiinnostuneita rohkaisevasti. Myös elekielellä on heitä toivotettava tervetulleiksi, isä Sergius jatkoi.

– Suomalainen yhteiskunta on aina ollut moni-ilmeinen ja monikulttuurinen. Tätä on itsenäisyyden ajan alkuvuosikymmeninä yritetty ”unohtaa”: silloin kansan yhtenäisyyden korostaminen on tuntunut tähdelliseltä. Tänä päivänä on taas opittava suhtautumaan avoimesti ja kiinnostuneesti maamme uusiin asukkaisiin ja heidän lapsiinsa. On hyvä, jos myös tiistaiseurat yhä enenevässä määrin voivat ottaa toimintaansa mukaan uusia seurakuntalaisia.  

Tapaamisen luonne oli keskusteleva. Imatran tiistaiseurasta kerrottiin, että joitakin maahanmuuttajia mukana toiminnassa. He haluavat oppia, miten suomalaiset toimivat yhdistyksessä ja kantaa oman kortensa kekoon. Monet ajatuksia herättävät puheenvuorot käytti Simpeleen seudun tiistaiseuran puheenjohtaja, Leea Putkuri-Lappalainen. Myös seurakunnan kirkkoherra, isä Timo Tynkkynen, osallistui keskusteluun.

Tapahtuma oli järjestetty seurakuntasalissa, tunnelmallisessa vanhassa punatiilisessä rakennuksessa Lappeenrannan linnoituksen alueella.

Isä Sergius korosti lisäksi, että veljeskunnan työssä toimitaan aina seurakunnan tarpeita huomioon ottaen. Onhan PSHV kirkon ja seurakuntien tukijärjestö. Lisäksi tulee hengellinen ulottuvuus aina olla mukana tiistaiseurojen tilaisuuksissa. Jollei seurakunnan työntekijä voi osallistua, on yhtenä vaihtoehtona käyttää niitä opintomateriaaleja, joita voi noutaa veljeskunnan verkkosivuilta.