Järvenpää ja Porvoo | Valoisia hetkiä!

Viikonvaihteessa 27.–28.10. vieraili alueen papin, isä Kimmo Kallisen kutsusta veljeskunnan toiminnanjohtaja Sergius Colliander ensin Järvenpäässä ja sitten Porvoossa. Vierailun tarkoituksena oli erityisesti alueen venäjänkielisten ortodoksien palveleminen. – Русский текст приводится ниже!

JJärvenpään Jumalanäidin kazanilaisen ikonin kirkkoärvenpäässä liturgiaa johti isä Kimmo kanssapalvelijoinaan isä Joosef Vola ja isä Sergius sekä diakonina isä Erkki Toivonen. Kuoroa johti kanttori Minna Jokinen. Jumalanpalvelus oli kaksikielinen: sekä papiston että kuoron kielinä olivat sekä suomi että kirkkoslaavi. Isä Sergius luki evankeliumin ja piti opetuspuheen kahdella kielellä. Koska päivä oli Valamon luostarin johtajan, skeemaigumeni Haritonin kuolinpäivä, häntä muisteltiin liturgiassa ja kirkkokahvien lomassa isä Sergius hahmotti tämän kilvoittelijan ja luostarinjohtajan elämää.

Iltapäivällä oli Porvoossa Samovaari-kerhon kokoontuminen kirjaimellisesti samovaarin äärelle. Kerho on tarkoitettu matalan kynnyksen kokoontumishetkeksi. Sen aikana osallistujat voivat esittää mitä tahansa kysymyksiä, joita sitten yhdessä papin kanssa pohditaan. Samanaikaisesti on lapsilla omaa ohjelmaa. Tällä kerralla isä Kimmo esitteli kirkon sisustusta. Tämän jälkeen lapset saivat piirtää, muun muassa värittää pyhien esineiden kuvia.

Kristus valtaistuimella, Porvoon kirkon alttariMyös Porvoossa jumalanpalvelukset toimitettiin kahdella kielellä. Kuoroa johti Elena Nemlander ja pappeina toimittivat isä Kimmo ja isä Sergius. Sunnuntain evankeliumi kertoi siitä, kun Jeesus herätti Jairuksen tyttären kuolleista. – Ihmiset eivät uskoneet, että olisi mitään enää tehtävissä ja nauroivat Vapahtajalle, kun hän sanoi tytön nukkuvan. Keskuudessamme on ihmisiä, jotka Jairuksen tyttären lailla ovat hengeltään kuolleita, suistuneet elämässään sivuraiteille, ovat vaikeissa ongelmissa. Emmekä usko, että heitä voi auttaa. Ja jos joku ryhtyy osoittamaan heille hyvää tahtoa, nauramme ja väitämme, ettei mitään ole tehtävissä. Kuitenkin: mikä ei ole ihmiselle mahdollista, on mahdollista Jumalalle. Tällaisissa tilanteissa uskoamme punnitaan, sanoi isä Sergius opetuspuheessaan.

Liturgian jälkeen oli kirkkokansalle tarjolla maukas ateria, jonka aikana yhdessäolo jatkui iloisesti.

---

За выходные с 27-го по 28-е октября по приглашению ответственного священника отца Киммо Каллинена с пастырским визитом исполнительный директор Братства Сергий Коллиандер побывал сначала в Ярвенпяя, а затем в Порвоо. Целью посещения было, в частности, окормление русскоговорящих православных в регионе.

В Казанской церкви в Ярвенпяя литургию возглавил отец Киммо в сослужении с отцами Иосифом Вола и Сергием, а также с диаконом Эркки Тойвоненом. Хор пел под управлением кантора Минны Йокинен. Богослужение совершилось на двух языках: как священнослужители, так и хор и чтец служили и на финском, и на церковно-славянском языках.

Отец Сергий сказал слово на двух языках. Так как день совпал с днем преставления валаамского схиигумена Харитона, за покой его души молились за литургией. При кофепитии после службы отец Сергий начертал жизненный путь отца Харитона, подвижника и выдающегося настоятеля.

Lapsia tutustumassa Kristuksen hautakuvaan, kuva Ekaterina MilenkovaВо второй половине дня в Порвоо состоялась встреча кружка «У самовара» в буквальном смысле. Кружок предназначен как возможность получения ответов на самые разные вопросы по вере и по церковным порядкам. Собравшиеся могут задавать любые вопросы, которые затем обсуждаются вместе со священником. Одновременно для детей своя программа. В этот раз отец Киммо познакомил с убранством храма. После этого дети занялись рисованием, в том числе окраской картин священных предметов.

В Порвоо также церковные службы совершались на двух языках. Хором управляла Елена Немландер, а священниками служили отцы Киммо и Сергий. Воскресное евангельское зачало повествовало о воскрешении дочери Иаира. – Люди не верили в возможности предпринять что-либо и смеялись Спасителю, когда он сказал, что девочка спит. Среди нас есть люди, которые подобно дочери Иаира душевно умерли, жизнь их пошла по гибельному пути, проблемы огромные. И мы не верим в то, чтобы им можно помочь. И если кто-нибудь начнет им делать добро, твердим, что ничего из этого не выйдет. Однако: то, что человеку невозможно, Богу возможно. В подобных ситуациях испытывается вера, сказал отец Сергий в своем слове.

После литургии всем присутствовавшим был предложен вкусный обед, во время которого общение продолжалось в радостной обстановке.