Iloitkaa, Sergei ja Herman!

– Kantakaamme rukouksemme jumalankantajain, pyhittäjäisiemme Sergein ja Hermanin puoleen.

– Pyhittäjäisämme Sergei ja Herman, rukoilkaa Jumalaa meidän puolestamme!

– Oi pyhät ja autuaat jumalankantajat pyhittäjäisämme Sergei ja Herman, Jumalan kunnian näkijät taivaan valtakunnassa, älkää ylenkatsoko mei­tä, syntisiä, puutteissamme ja murheissamme, vaan kiiruhtakaa luoksenne rientäviä auttamaan. Ottakaa vastaan huokaukset ja kyyneleet ja kuulkaa nöyrä rukouksemme. Seisoessanne taivasten Kuninkaan edessä rukoilkaa Hänen hyvyyttänsä, että Hän armahtaisi luostarianne ja antaisi koko maamme kantaa runsasta hedelmää, säilyttäisi maassamme rauhan ja hiljaisuuden, vahvistaisi meitä kaikkia uskossa ja hyvissä teoissa ja pelastaisi meidät synnin himoista, näkyväisten ja näkymättömien vihollisten hyökkäyksistä, vapauttaisi ahdistetut, parantaisi sairaat ja pahan hengen vaivaamat, merellä kulkijat pelastaisi, matkustajien mukana matkustaisi sekä auttaisi jokaista puut­teessa olevaa uskovaista, sillä me kaikki olemme Hänen tekoansa. Hänen on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesta iankaikkiseen. 

– Aamen.

Veljeskunta toivottaa kaikille hyvää pyhittäjäisien Sergein ja Hermanin juhlaa (28.6.)! Heiden esirukouksensa tukevat järjestön ja sen toimijoiden hyviä pyrkimyksiä. Pyhittäjäisien rukoukselliseen tukeen on hyvä turvata, kun jokin tärkeä hanke on käsillä.