Helsinki | Kirkko on monikulttuurinen

Viime vuosikymmenten aikana on kirkkoomme syntynyt monenlaista monikulttuurisen työn osaamista. Sovellettujen ratkaisujen jakaminen on kuitenkin vähäistä. On ilmeistä, että arjen seurakuntatyössä monikulttuurisuus tulee olemaan eräs kirkkomme luonteenomaisia piirteitä.

Näin alkoi veljeskunnan kutsu kirkkomme palveluksissa oleville henkilöille, jotka tavalla tai toisella ovat kosketuksessa monikulttuuriseen työhön. Neuvottelupäivät toteutuivat Helsingissä 14.–15.11. ja niihin osallistui toistakymmentä ”kokemusasiantuntijaa”. Muutamat estyneistä olivat myös antaneet palautetta ja esittäneet asioita käsiteltäväksi. Olipa myös skypen kautta kokoukseen osallistuja.

Keskusteluissa käytiin läpi kirkossamme tavattavaa monikulttuurisuuden kirjoa, käsiteltiin eri ryhmille luonteenomaisia toimintamuotoja ja pohdittiin tarkoituksenmukaisia työmuotoja tulevaisuudessa. Ryhmätöissä tämä sai entistä konkreettisempia muotoja. Jotkin esillä olleista ehdotuksista on helppo toteuttaa.

Neuvottelupäivien osallistujat pitivät mielekkäänä, että yhteistyö tämän kirkollisen osa-alueen toimijoiden kesken voisi saada vakiintuneita muotoja. Siitä olisi hyötyä sekä monikulttuurisen työn tekijöille, sen kohderyhmille ja koko kirkolle.

"Kuinka teemme seurakunnista ja yhteisöistämme sellaisia, jonne jokainen löytää ja josta jokainen löytää paikkansa taustastaan tai äidinkielestään huolimatta?" kiteytyi kysymys jatkotyöskentelyä varten.