Hallitus kokoontui Valamossa

Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunta ry:n hallitus piti suunnittelupäivät Valamon luostarissa 21.-22.1.2019. Päivillä tarkasteltiin kuluvaa toimintakautta ja pohdittiin mm. veljeskunnan roolia kirkon ja seurakuntien vapaaehtoistoiminnan ja monikulttuurisen työn tukijana. Suunnittelupäivät järjestetään kahdesti vuodessa. – Vinjettikuvassa veljeskunnan hallitus Valamossa, vasemmalta isä Ioannis Lampropoulos, eläkkeelle siirtyvä toiminnanjohtaja Sergius Colliander, Tuula Jokiranta, toiminnanjohtaja Soili Penttonen, puheenjohtaja metropoliitta Arseni, varapuheenjohtaja Seppo Salmi, Leena Lomu, Liisa Karlsson ja isä Reijo Marjomaa.