Venäjänkielisten seurakunta-aktiivien tietojenvaihtopäivät

22.9. - 24.9.

Viime vuosina on useimpiin seurakuntiin syntynyt venäjänkielisten uusien seurakuntalaisten aktivoimaa toimintaa. On muun muassa kuoroja, kerhoja ja keskustelupiirejä.

Yleistä on, että osallistujamäärä on rajallinen ja että vertaistukea on vähän. Tietojenvaihtopäivien tarkoitus on tuoda esille kokemuksia, hyviä ja vähemmän toimiviksi osoittautuneita työmuotoja. Pääosassa ovat toimintaa pyörittävät henkilöt.

Kurssin järjestävät yhdessä Valamon opisto ja PSHV.

Katso tästä kurssin ohjelma!