Opintomateriaalit

 

Täältä löydät aineistoa, joka on helppo käyttää tiistaiseuran, ortodoksiapiirin tai muun kokoontumisen yhteydessä. Asiakirjat ovat pdf-muodossa, joten ne voi joko avata selaimessa tai tallentaa tietokoneelle. Ne on myös helppo tulostaa!

RukousRukousnauha

Rukous-opintokokonaisuuteen kuuluu kahdeksan osaa:  

1. Mitä on rukous

2. Rukous Vanhassa testamentissa

3. Vapahtaja rukoilijana

4. Erilaisia rukousmuotoja

5. Rukoustapoja

6. Kodin rukouselämä

7. Herran rukous

8. Pyhän Efraim Syyrialaisen paastorukous 

 


Uskon perustuksiaDeisis-ikoni: keskella Kristus, vasemmalla Jumalanäiti ja oikealla Johannes Kastaja

Jeesus Kristus — Pyhä Kolminaisuus — Uskontunnustus — Jumalanäiti — Raamattu Traditio — Kirkko ja seurakunta

 

 

 


Katumuksen sakramentti: katuva tunnustaa rikkomuksensa Jumalan edessä rippi-isän toimiessa todistajana

Mysteeriot eli sakramentit

Tämä aineisto käsittelee kirkon sakramentteja, pyhiä toimituksia, joissa ihminen tulee osalliseksi  Jumalan armosta ja vaikutuksesta näkyvällä tavalla. Samoin kuin edellisessä kohdassa, nämäkin ovat helppoja ottaa kenen tahansa käyttöön seuran tai kerhon kokoontumisessa!

Kaste  Mirhallavoitelu — Katumuksen sakramentti — Sairaanvoitelun sakramentti — Avioliiton sakramentti — Pappeuden sakramenttiEhtoollisen sakramentti